Støttelotto

 • Ved at købe et støttelod til 25 kr om måneden støtter du børn og unge i LLIF.
 • Støtteforeningen er en selvstændig forening som driver cafeteriaet i Østervanghallen og støttelotto. Overskuddet bliver brugt til bolde, spillertøj, økonomisk støtte til stævner o.lign.
 • Ved køb af lod betales der kvartalsvis forud.
 • Der er udtrækning hver måned – 2. mandag i måneden.
 • Der er max 200 lodder.
 • Præmieliste:
  • 1. præmie: 1000 kr.
  • 2. præmie: 500 kr.
  • 3. præmie: 250 kr.
  • 4. præmie: 150 kr.
  • 5. præmie: 100 kr.

Hvis du er interesseret i at købe et lod kan du henvende dig i cafeteriaet. Her vil du få udleveret en tilmeldingsblanket. Det er muligt at overføre betaling via bank.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til støtteforeningens bestyrelse