Alkoholpolitik for cafeteriet

I forbindelse med stævner og lignende arrangementer vil cafeteriaet i Østervanghallen være åbent. Det er muligt at købe øl i cafeteriaet for at der således er mulighed for at nyde alkohol i socialt samvær. Det er Lyngå/Lerbjerg idrætsforenings støtteforening der driver cafeteriaet og støtteforeningen har vedtaget følgende alkoholpolitik.

Politik:
• Cafeteriaet er kun åbent I forbindelse med stævner. Der vil derfor ikke være adgang til alkohol I forbindelse med normal træning
• Der må ikke udskænkes alkohol til unge under 18 år. Der kan forlanges legitimation (pas eller kørekort).
• Det er ikke tilladt at drikke medbragt alkohol
• Alkohol, købt i cafeteriaet, må ikke medtages i hallen, på idrætsbanen eller på sidelinjen.
• Ingen må på grund af alkohol ødelægge sin egen, holdets eller modstandernes idrætsoplevelser.
• Alkoholindtagelse i øvrigt må ikke være til gene for andre.
• Rusmidler er ikke tilladt.

Sanktioner hvis politikken ikke efterleves:
• Støtteforeningen forbeholder sig ret til at bortvise personer der ikke overholder ovenstående politik.

Vedtaget af Lyngå/Lerbjerg Idrætsforenings støtteforening 27. februar 2010.

På støtteforeningens vegne
Henrik Kristiansen
Formand for Lyngå/Lerbjerg Idrætsforenings støtteforening