Bestyrelsens ansvarsområder

I bestyrelsen har vi en lang række arbejdsopgaver, og har fordelt dem mellem os således:

AnsvarsomrΌde Ansvarlig(e) AnsvarsomrΌde Ansvarlig(e)
Badminton Carsten Tødt Samarbejde mellem klubber Brian Leth Hansen
Booking af hal/cafeteria Tina Andersen Showansvarlig Brian Leth Hansen
Børneattester Brian Leth Hansen Skolesamarbejde Brian Leth Hansen
Dommerafregning Flemming Thomassen Spillercertifikater Flemming Thomassen
DGI kontakt Brian Leth Hansen Spillerlister Flemming Thomassen
Dommerbord Tina Andersen Sponsorkontakt Brian Leth Hansen
Fordeling af haltid Helle Steen og Brian Leth Hansen Stævne tilmelding Helle Steen
Flytning af kampe Helle Steen Søgning af haltider (til ny sæson) Allan Kjelbjerg
Halrenovering Brian Leth Hansen Temadag Allan Kjelbjerg
Holdtilmelding Helle Steen Træner/bestyrelse opdateringer til hjemmeside Tina Andersen
Ideer og nye tiltag Allan Kjelbjerg Træner/lederrekrutering Allan Kjelbjerg
JHF kontakt Helle Steen Trænerfest Allan Kjelbjerg
Kommunekontakt Brian Leth Hansen TrænerpŒåsætning Allan Kjelbjerg
Kontingentopkr¾vning Flemming Thomassen Turneringsansvarlig Helle Steen
Kursusansvarlig Allan Kjelbjerg Turneringsplanlægning Helle Steen
Nøgle & Brikansvarlig Helle Steen Tøj og Bolde Linda Busk
Petanque Egon Hansen Uddannelse af træner (evt rød trŒåd gennem klubben) Allan Kjelbjerg
Presseansvarlig (herunder tr¾ningstider i avisen) Brian Leth Hansen Udsendelse af dagsorden Brian Leth Hansen
Regnskab Flemming Thomassen Udsendelse af mødereferat Tina Andersen
Salg af skilte Brian Leth Hansen